شد یهودی ز نخ چادرت اسلام شناس فخرم این بس که مسلمان توام یازهرا
 
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)